Om saxwerk.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har saxwerk.com skapat 91 blogginlägg för.

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 3 st kompletta Torrslamsilos till VEAS Oslo

2023-09-21T13:33:04+02:0012 september, 2023|

Saxwerk har fått order på leverans av 3 st kompletta silos (227 m3) med Saxwerk’s original glidramsutmatning och utmatningsskruv. Leveransen är till VEAS, Slemmestad avloppsreningsverk.Silorna är designade i Element-Tec®-konstruktion, vilket innebär att vi använder högkvalitativa och förstärkta stålplåtar som material. De enskilda elementen är prefabricerade och ytbehandlade på fabrik. Dessutom kan elementen enkelt staplas vilket ger [...]

Silo för avloppsslam till staden Gütersloh, Tyskland

2023-09-12T14:20:17+02:0021 december, 2022|

Leverans av en silo för avloppsslam till reningsverket Gütersloh-Putzhagen, Tyskland Staden Gütersloh (Tyskland) har gett Saxwerk i uppdrag att bygga och leverera en komplett silo för mellanlagring och lastning av stabiliserat och avvattnat avloppsslam. Den nya silon kommer att ersätta det befintliga transportsystemet med utlastning i flera öppna avfallsbehållare. Avloppsslamsilon kommer att utformas som en [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera hela den nya kutterspånshanteringen till Södra Wood Värö.

2022-12-05T10:37:18+01:0030 november, 2022|

Saxwerk har fått beställning på leverans av Södra Wood Värö nya kutterspånshantering, bestående av en lagringsficka på 3872 m3 med utmatningskapacitet på 250 m3/h. Leveransen omfattar ficka med utmatning samt alla transportörer, stativ, plattformar och trappor. Den nya hanteringen ansluter till befintlig utrustning. Om du har frågor om den [...]

Solör Edsbyn 6MW hetvatten

2022-11-30T21:04:48+01:0014 november, 2022|

Saxwerk ska leverera en 6MW hetvattenpanna till Solör för deras nya anläggning i Edsbyn. Huvudleverans i vår, med värmeleverans sen hösten 2023. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 91.

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 2 st kompletta Torrslamsilos till Nodra, Slottshagens avloppsreningsverk.

2022-03-15T18:41:55+01:0025 februari, 2022|

Saxwerk har fått order på leverans av 2 st kompletta silos (200 m3) med Saxwerk’s original glidramsutmatning och utmatningsskruv. Silorna är försedda med Saxwerk’s ”splash protection device” rörligt bälgsystem. Leveransen är till Norrköping, Slottshagens avloppsreningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2022. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om [...]

5 st glidramar för runda silos OSB-anläggning

2021-11-03T15:00:51+01:008 september, 2021|

Saxwerk har fått order att leverera 5 st siloutmatningssystem.Saxwerks leveransomfattning består av runda silos med hydrauliskt manövrerade glidramar och skruvtransportörer.De runda silorna är designade med en diameter på 5,5 m och upp till 12,5 m fyllnadshöjd.Runda silo:Bulkmaterial:Sågspån, kärnskikt, ytskikt, trädammUtmatningskapacitet:20-510 m³/hVolym:150-300 m³ / 180m³ Installation är planerad under 2022. Om du har frågor om den här [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 6 st kompletta Torrslamsilos till Stockholm Vatten och Avfall, Henriksdals avloppsreningsverk.

2021-11-03T17:37:12+01:0010 augusti, 2021|

Saxwerk har fått order på leverans av 6 st kompletta silos (274 m3) med Saxwerk’s original glidramsutmatning och utmatningsskruv. Leveransen är till Stockholm, Henriksdals avloppsreningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2022. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus [...]

Runda silor och stångmatare för THDF-fiberplattanläggning i Litauen

2021-11-03T17:43:34+01:0012 juli, 2021|

Saxwerk har fått i uppdrag att leverera utmatningssystem för nybyggnation av en fiberplattanläggning i Litauen. Saxwerks leverans omfattar runda silor och rektangulära markfickor samt en våtasketransportör. De runda silorna kommer att utformas med en diameter på 6,0 m - 7,0 m och upp till 10,5 m fyllningshöjd. Saxwerk glidramar och hydrauliska rotorer används för att [...]

400 m³ rund silo för isoleringsfibrer

2021-11-03T17:44:46+01:0030 april, 2021|

Saxwerk levererar en silo för isoleringskortfibrer med hydrauliskt rotorutmatningssystem och 3 dubbla skruvar för en träfiberplattanläggning i Tyskland. Silo Material: Torr isoleringsfiber Utmatningskapacitet: 680 m³/timme Diameter 7000 mm Silohöjd 10 500 mm Leverans  sker under 2022. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901. [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera en mottagningsficka för externslam till Swedish Exergy AB

2021-11-03T17:49:26+01:0015 april, 2021|

Saxwerk har fått order på leverans av en mottagningsficka för externslam som först skall torkas och därefter förbrännas i en energianläggning. Systemet består av 1 st mottagningsficka med Saxwerk’s original stångmatning och utmatningsskruv. Leveransen är till Swedish Exergy AB. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2021. Materialet att lagra och utmata är torrslam [...]

Rund silo med glidram för torr träflis

2021-08-13T18:18:50+02:0011 mars, 2021|

Saxwerk levererar en silo för träflis med glidramsutmatningssystem och 4 utmatningsskruvar till Polen. Silo Material Torr träflis Utmatningskapacitet: 520 m³/timme Diameter: 5000 mm Leverans sker under Juli 2021. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.

Runda silor och mottagningsfickor för komplett spånskivanläggning i Ryssland

2021-08-16T16:02:26+02:0013 februari, 2021|

Saxwerk har fått beställning att leverera ett komplett utmatningssystem för en ny spånskivanläggning i Ryssland. Anläggningen kommer att producera upp till 500 000 m³ spånskivor per år. Saxwerks ska leverera åtta runda silor och två rektangulära bunkrar. De runda silorna är konstruerade med en diameter på 5 500 – 6 000 mm och med en [...]

Mottagningsficka för avvattnat slam

2021-11-03T17:51:02+01:009 december, 2020|

Saxwerk levererar och monterar en mottagningsficka för avvattnat slam. Leveransen består av en mottagningsficka av betong med hydrauliskt manövrerad klaff med stångmatningsladdare och en utmatningsskruv. Leverans, installation och driftsättning sker i april 2021. Slammet är avvattnat (DS = 15-35%) från olika avloppsreningsverk. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera ett komplett hanteringssystem för externslam till Njudung Energi Vetlanda AB.

2021-11-03T17:54:18+01:0016 november, 2020|

Saxwerk har fått order på leverans och montage av ett komplett hanteringssystem för externslam som skall förbrännas i befintlig energianläggning. Systemet består av 1 st mottagningsficka med Saxwerk’s original stångmatning och utmatningsskruv.  1 st lagringssilo med Saxwerk’s original glidram med en skruvtransportör som trycker slam in i en befintlig slampump. Vidare levererar Saxwerk en slamfördelare [...]

Runda silon till MDF-anläggning för rishalm

2021-08-16T16:24:38+02:004 september, 2020|

Saxwerk levererar utmatningssystem för en produktionsanläggning för risstråfiberskivor (MDF) i Egypten. De fyra cirkulära silorna för slipdamm, sågspån, fibrer och hackat halm kommer att levereras med hydraulisk rotor och utmatningsskruvar. Bulkmaterial: Slipdamm, sågspån, fibrer, halm Urladdningskapacitet: 10-60 m³/timme Silodiameter: 6 000 mm Volym: 200 m³ Leverans sker i november 2020 Om du har frågor [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 1 st komplett slamsilos till Kapellskär, Kapellskär ARV.

2020-08-13T16:48:01+02:0013 augusti, 2020|

Saxwerk har fått order på leverans av 1 st kompletta silos med Saxwerk’s original glidramsutmatning och 1 st utmatningsskruvar. Leveransen är till Kapellskär, Kapellskär hamn (ARV). Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under slutet av 2020. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om den här artikeln, [...]

3 runda silos med hydraulisk rotor för OSB-anläggning i Ryssland

2020-07-10T13:30:33+02:0010 juli, 2020|

Saxwerk levererar 3 runda silo-utmatningssystem för en ny OSB-anläggning i Ryssland. Silovolym: 150 m³ Bulkmaterial: träflis, damm och granulat Utmatningskapacitet: 10 - 280 m³ / h Utmatningssystem: hydraulisk rotor med utmatningsskruvar Leveransen sker 2021. Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11

Saxwerk levererar runda silo-utmatningssystem för avvattnat avloppsslam

2020-07-10T13:36:18+02:0010 juli, 2020|

Saxwerk levererar utmatningssystem till Frankrike bestående av en hydrauliskt driven glidram och två utmatningsskruvar. Silovolym: 96 m³ Bulkmaterial: Avvattnat avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk, 30% DS Bulkdensitet: 1000 - 1300 kg / m³ Utmatningskapacitet: 70 m³ / h Leveransen sker i september 2020. Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: [...]

Saxwerk tecknar avtal med Bruks Siwertell AB

2020-06-09T11:08:30+02:009 juni, 2020|

Saxwerk har fått order på att leverera en lagringssilo med utmatningssystem till Silva Green Fuels nya fabrik. Silon har en volym på 94 m3. Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv. Leveransen kommer att ske hösten 2020. Materialet att lagra och utmata är träflis och spån. Om du önskar mer information om denna [...]

8 MW Ångpanna 40 bar för Arla i Visby

2020-05-18T09:43:53+02:0015 maj, 2020|

Saxwerk i konsortie med VEÅ ska bygga en 8 MW panncentral för Arla i Visby. Panncentralen består av en 1000 m3 tippficka, en biobränsleeldad ugn, samt en 40 bar ångpanna. Panncentralen kommer även ha två kombipannor i reserv. Avtalet är med Brogas som är energileverantör till Arla. Om du har frågor om den här [...]

8 runda silor för spånskivor av återvunnen träflis i Japan

2020-03-17T10:03:32+01:0012 mars, 2020|

Saxwerk levererar åtta runda silo-utmatningssystem (glidram och hydraulisk rotor) till en ny spånskivanläggning i Japan. Anläggningen är designad för återvunnet trä. RUNDA SILOR: Bulkmaterial: Återvunnen träflis, våtflis, torrflis, ytspån, mittspån och damm. Utmatningskapacitet: 42 - 540 m³ / h Volym: 150/300 m³ Leveransen kommer att ske i maj 2020 Om du har frågor om [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 1 st komplett slamsilos till Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk.

2020-02-12T10:00:57+01:0012 februari, 2020|

Saxwerk har fått order på leverans av 1 st kompletta silo (250 m3) med Saxwerk’s original glidramsutmatning med två utmatningsskruvar. Leveransen är till Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under början av 2020. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om den här artikeln, [...]

Order på tre utmatningssystem för våtaska.

2020-03-16T09:20:24+01:0012 januari, 2020|

Saxwerk levererar tre utmatningssystem för våtaska till tre förbränningsanläggningar. Leveranserna kommer att ske i januari, mars och maj 2020. Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11.

3 rektangulära markfickor med rörligt golvutmatningssystem för MDF-anläggning i Thailand

2020-02-12T09:46:31+01:0010 december, 2019|

Saxwerk levererar utmatningssystem för 3 rektangulära markfickor. Varje markficka har en utmatningskapacitet på 200 m³/h våt flis. Den totala lagringsvolymen är ca. 1800 m³. Teknisk data Bulkmaterial: Gummiträd träflis Utmatningskapacitet: 200 m³/h Volym: 1800 m³ Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11. [...]

2 Hydrauliska rotor utmatningssystem för OSB-träpanelverk

2020-02-11T11:18:19+01:0025 november, 2019|

Saxwerk levererar två hydrauliska rotorutmatningssystem med utmatningsskruvar för en ny OSB-träpanelanläggning i Mellanöstern. Silo 1: Silo 2: Material: Palmträd träflis Material: Damm Utmatningskapacitet: 150 m³/h Utmatningskapacitet: 10 m³/h Diameter: 5000 mm Diameter: 5000 mm Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11. [...]

Saxwerk har tecknat avtal med Laxå Pellets AB

2019-10-31T12:00:23+01:0031 oktober, 2019|

Saxwerk har fått order på att leverera två mottagningsfickor med utmatningssystem till Laxå Pellets Utmatning sker med stångmatare ock kännarskruv. Leveransen sker hösten 2019. Leveransen omfattar komplett design och tillverkning. Materialet att mata ut är Kutterspån och Torrflis. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 [...]

Saxwerk har fått order från Halmstads Energi om en stoftbefuktare efter deras elfilter för panna 4

2019-09-03T10:06:53+02:003 september, 2019|

Halmstads Energi har beställt en stoftbefuktare efter deras elfilter för panna 4. Leveransen består av en skruvficka som matar askan till en stoftbefukatare. Den befuktade askan läggs i en öppen betong bunker. För att få en bra fyllnad är en utjämningsskrapa placerad över fickan. Leveransen är komplett med serviceplan, montage och driftsättning. Om du [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera en komplett torrslamsilo till Lysekils Reningsverk

2019-05-22T19:36:05+02:0022 maj, 2019|

Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Lysekils Reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under vintern 2019. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta [...]

Saxwerk har tecknat avtal med Solör Bioenergi / Jessheim

2019-05-22T19:29:15+02:009 maj, 2019|

Saxwerk har fått order på att leverera två filterbottnar med utmatningssystem till Solör Bioenergi Jessheims nya fjärrvärmecentral. Utmatning sker med en glidram och en utmatningsskruv till en efterföljande fördelningsskruv. Leveransen sker hösten 2019. Leveransen omfattar komplett design och tillverkning. Materialet att mata ut är trädamm. Om du har frågor om den här artikeln, vänligen [...]

Rektangulära bunkrar och runda silor för greenfield spånskivor i Litauen

2019-05-22T19:09:08+02:009 april, 2019|

Saxwerk levererar utmatningssystem för nio runda silor och fyra rektangulära bunkrar. Stångmatarstegarna som är anordnade i bunken förmedlar varje 250 m³/h vått träflis i utmatningsskruvarna. Den totala förvaringsvolymen är ca. 3000 m³. Glidramar eller hydrauliska rotorer används för de runda silonerna, med en utsläppskapacitet på upp till 520 m³/h. Hela anläggningen kommer bli Europas modernaste [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera en komplett torrslamsilo till Töreboda

2019-04-09T08:30:46+02:009 april, 2019|

Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Töreboda reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under sommaren 2019. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera två kompletta slamsilos till Helsingborg, Öresundsverket

2018-12-04T11:12:57+01:0030 november, 2018|

Saxwerk har fått order på leverans av två kompletta silos med utmatningssystem och stänkskydd typ rörlig bälg. Leveransen är till Helsingborg, Öresundsverket. Leverans, montage och igångkörning sker under början av 2019. Material: Lagra och utmata torrslam från reningsverk. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]

Saxwerk har tecknat avtal med AB Gustaf Kähr

2018-11-20T15:56:38+01:009 november, 2018|

Saxwerk har fått order på att leverera tre filterbottnar med utmatningssystem till Kährs nya pelletsfabrik. Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv. Leveransen sker hösten 2018 till AB Gustaf Kähr / Nybro. Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att mata ut är trädamm. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta [...]

3 Puschfloors and 4 round silos for OSB Greenfield plant in Russia

2018-11-20T18:58:03+01:004 september, 2018|

Siempelkamp placed an order to supply 3 pices pushfloor bunker, each with a volume of 800m³, for storage and discharging of wood chips. As well as 4 pieces discharge systems for round silos consisting of hydraulic rotor and sliding frame with discharge screws. The discharge systems are for a new OSB boards plant in [...]

Recycling wood chips silo – sliding frames and dosing screws as well as a screw bottom

2018-11-20T18:57:08+01:003 september, 2018|

Saxwerk supplies to Dieffenbacher a complete silo for wood chips, with sliding frame and 4 discharge screws. As well as a screwbottom for storage. Silo Material: Recycling of waste wood chips Discharge capacity: 346 m³/h Diameter: 6000 mm Screw bottom Material: Recycling of waste wood chips (categories A1 and A2) Discharge capacity: 420 m3/h [...]

Puschfloor for discharging and dosing green waste, Italy

2018-12-04T10:03:11+01:0030 augusti, 2018|

Saxwerk received an order to supply 2 pieces puschfloor for storage and dosing of biowaste. The bunkers are each equipped with 4 distribution screws to ensure optimum filling. Installation site: Aprilia, Italy Material: Biowaste Storage capacity: Each 300 m³ Discharge capacity: 10 t/h If you have questions about this article, please contact Saxwerk Germany [...]

Saxwerk tecknar avtal med Tekniska verken i Linköping AB

2018-06-15T16:53:18+02:0023 maj, 2018|

Ladda ned pdf (245 kb) Saxwerk har fått order på att leverera ett nytt asktransportsystem helt i rostfritt stål till kraftvärmeverket i Katrineholm. Leveransen kommer att ske sommaren 2018. Leveransen omfattar komplett demontering, tillverkning och montering. Materialet är aska och slagg. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: [...]

Saxwerk tecknar avtal med AB Gustaf Kähr

2018-06-15T16:55:16+02:008 maj, 2018|

Saxwerk har fått order på att leverera en råvarusilo med utmatningssystem till Kährs nya pelletsfabrik. Silon har en volym på 650 m3. Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv. Leveransen kommer att ske sommaren 2018 till AB Gustaf Kähr / Nybro. Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att lagra och utmata är torrspån. [...]

Saxwerk levererar bränslematningssystem och våtasktransportör

2018-06-15T16:58:31+02:0024 november, 2017|

Dieffenbacher har beställt ett stångmatarsystem med vibrationsskärm för krossad bark - våtskrapetransportör typ TKF N för energianläggning. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk har tecknat avtal med Cortus om leverans av Bränsleficka

2018-06-15T17:00:06+02:0010 november, 2017|

Saxwerk har fått order på att leverera bränsleficka samt tillhörande transportörlinje till Cortus nya anläggning i Höganäs. Leveransen är planerad till mars 2018. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.

Dieffenbacher lägger order för två 300 m³ silos med utmatningssystem

2018-06-15T17:02:38+02:0025 oktober, 2017|

Saxwerk levererar två Silos till Dieffenbacher. Dieffenbacher väljer Saxwerk Slidingframe med transportskruvar som utmatningssystem. Material: Sågdamm Utloppshastighet: 30 m³ Volym: 300 m³ Leverans sker i juni 2018 Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk har levererat ett nytt askhanteringssystem till General Electrics projekt i Boden

2018-06-15T17:07:08+02:0013 oktober, 2017|

Saxwerk har levererat komplett system med ritningar för silobotten, glidram och utloppsskruv. Läs mer Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Saxwerk har tecknat avtal med Härjeåns Energi om system att befukta flygaska

2018-06-15T17:09:31+02:0021 augusti, 2017|

Saxwerk har tecknat avtal på ett system för att befukta flygaska från Härjeåns Energis nya kraftvärmeblock. Systemet fyller på ett containersystem. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.

Saxwerk tecknar kontrakt med Siempelkamp Tyskland om fyra stångmatarsystem

2018-06-15T17:10:45+02:0029 maj, 2017|

Saxwerk kommer att leverera komplett konstruktion av fyra st stångmatarsystem för träflis. Leveransen är planerad till september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk levererar fyra utmatningssystem med glidram för 1000 m³ silos till EGGER Brilon, Tyskland

2018-06-15T17:14:08+02:0018 maj, 2017|

Leveransen innehåller fyra st glidramar för utmatning av trä och förbränningsflis til silos med 8 m diameter. Leverans, montering och drifttagning i befintliga silos sker september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk har mottagit order på fyra stångmatare till Siempelkamp i Tyskland

2018-06-15T17:15:28+02:0016 maj, 2017|

Saxwerk har tecknat avtal för konstruktion och leverans av fyra st stångmatare för träflis på 600 m3 volym vardera. Leveransen är planerad till september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera en komplett torrslamsilo till Kungälv

2018-06-15T17:18:35+02:0021 april, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Dösebacka reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under hösten 2017. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Saxwerk har tecknat avtal om leverans av en komplett mottagningssilo och två utlastningssilos till Borås Energi & Miljö

2018-06-15T17:19:56+02:0031 mars, 2017|

Saxwerk har tecknat avtal om leverans av en mottagningssilo med hydrauliskt styrd täcklucka och två utlastningssilos med utmatningssystemen typ glidram till Borås Energi & Miljö. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under sommaren 2017. Materialet att lagra och utmata är avvattnat rötslam. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, [...]

Saxwerk har tecknat avtal med SCA Gällö Timber om leverans av en 15MW Energianläggning för hetvatten till deras virkestorkar

2018-06-15T17:21:16+02:006 februari, 2017|

Leveransen är en totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. I leveransen ingår pannhus, samt rörentreprenad. Det mekaniska montaget påbörjas efter sommaren. Drifttagningen kommer ske i början av 2018. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Saxwerk har tecknat avtal att leverera en komplett slamsilo till Biokraft, Skogn

2018-06-15T17:22:30+02:0030 januari, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Biokraft Skogn i Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017. Materialet att lagra och utmata är industrislam. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Olof Eriksson, telefon: +46 8-500 666 91. [...]

Saxwerk har fått beställning att leverera en komplett torrslamsilo till Grödaland, Stavanger

2018-06-15T17:23:56+02:0023 januari, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Grödaland Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017. Materialet att lagra och utmata är torrslam från en bioförgasningsanläggning. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera komplett slamsilo till Aquasvea AB

2018-06-15T17:25:14+02:0024 november, 2016|

Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Häggesta reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under Juni 2017. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Leverans av fyra utlastningssystem till Götaverken Miljös anläggningar, England

2018-06-15T17:26:31+02:0029 september, 2016|

Nu har Saxwerk levererat fyra utlastningssystem för aska till Götaverken Miljös anläggningar i England.  Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Ny Inmatare till Setra Trävaror AB, Heby sågverk

2018-06-15T17:29:48+02:0029 september, 2016|

Saxwerk har fått order på att byta ut och uppgradera Heby sågverks inmatningssystem. Hela ugnens (15 MW) inmatningssystem byts ut, rostbredden är 5016 mm.  Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.

Saxwerk har fått förtroendet att leverera en Turn Key 8MW hetvattenpanna till Hedlunds Timber i Furudal

2018-06-25T10:52:08+02:002 maj, 2016|

Leveransen är en totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. I Saxwerks åtagande ingår även ett komplett pannhus, rörinstallation samt elinstallation. Det mekaniskt montaget beräknas påbörjas hösten 2016. Driftsättning till årsskiftet.  Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, phone: +46 8-500 666 95.

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera komplett slamsilo till Eskilstuna reningsverk

2018-06-25T10:57:39+02:002 december, 2015|

Saxwerk har fått order på leverans av 1st kompletta silo med utmatningssystem för leverans till Eskilstuna reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under Juni 2016. Silorna är försedda med Saxwerks nya ”splash protection device” rörliga bälgsystem. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk.  Om ni har frågor kring denna nyhet, [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera komplett slamsilo till Bekkelaget, Oslo

2018-06-25T10:56:09+02:002 december, 2015|

Saxwerk har fått order på leverans av 1st kompletta silo med utmatningssystem för leverans i Bekkelaget Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under december 2015. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk.  Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]

Saxwerk levererar askutmatningssystem till Götaverken Miljös anläggningar

2018-06-25T11:00:49+02:002 september, 2015|

Saxwerk kommer under 2016 leverera 4 askutmatningssystem till Götaverken Miljös anläggningar i Margam, Templebourough och Dunbar.  Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Saxwerk levererar komplett slamsilo till Margretelunds Reningsverk Österåker.

2018-06-25T11:03:35+02:003 november, 2014|

Saxwerk har tecknat avtal med Roslagsvatten AB gällande leverans av komplett slamsilo med utmatning och styrsystem. Leveransen kommer att ske under Mars 2015. Demontage av gammal anläggning inklusive montage och igångkörning av nya leveransen ingår.  Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]

Saxwerk har fått beställning på att leverera materialhanteringen till Statkrafts nya energianläggning i Moss.

2018-06-25T11:04:55+02:0030 juni, 2014|

Saxwerk levererar yttre hanteringen till nya energianläggningen i Moss, Årvollskogen. Leveransen består av två doserfickor med Saxwerk original stångmatningssystem och efterföljande special designade skraptransportör. Material är Sågspån och Bark. I leveransen igår även en nödficka. Leveransen kommer att ske 2015. Leveransen sker via Hotab AB. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta [...]

Saxwerk byter ut befintlig bottenasktransportör på Ljusdals Energi

2018-06-25T11:08:35+02:0020 april, 2014|

Saxwerk kommer byta ut befintlig bottenasktransportör på Ljusdals Energi gamla 10 MW hetvatten panna mot en våt asktransportör. Saxwerk kommer även leverera en ny semitorr bottenasktransportör till deras nya panna. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Saxwerk tecknar avtal med Ljusdals Energi om system att befukta filteraska

2018-06-25T11:10:55+02:0016 april, 2014|

Saxwerk har tecknat avtal på ett system för att befukta filteraska från  elfilter. Systemet är reduntant och fyller två containersystem. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Saxwerk skall leverera två kompletta doserfickor med utmatning till Värmecentral i Sandefjord, Norge.

2018-06-25T11:13:04+02:0028 februari, 2014|

I Arkivet: Saxwerk har fått order på att leverera två nya doserfickor med utmatningssystem typ stångmatning, kännarskruv och utmatningsskruv till Värmecentralen i Sandefjord. Leveransen kommer att ske 2014. Materialet att lagra och utmata är bark och sågspån. Leveransen sker via Hotab AB. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 2 st kompletta mottagningsfickor för slam till Bergen Biogas.

2018-06-25T11:17:21+02:0024 september, 2013|

Saxwerk har fått order på leverans av 2 kompletta mottagningsfickor med utmatningssystem för leverans till Bergen Biogasanläggning i Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2014. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera 6 st kompletta slamsilor till Bergen.

2018-06-25T11:15:14+02:0024 september, 2013|

Saxwerk har fått order på leverans av 6 kompletta silos med utmatningssystem för leverans i Bergen Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2014 och 2015. Silorna är försedda med Saxwerks nya ”splash protection device” rörliga bälgsystem. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om ni har frågor kring denna [...]

Saxwerk levererar avfallsficka till nytt kraftvärmeverk i Västervik.

2018-06-25T11:18:50+02:0027 juni, 2013|

Saxwerk har tecknat order på leverans av mottagningsficka, spillsäker bandtransportör och magnetavskiljare för avfall till Västerviks Energi & Miljö. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.

Alstom Power Sweden AB har lagt ytterligare en order på en askhantering

2018-06-25T11:21:31+02:0012 mars, 2013|

Alstom Power Sweden AB har lagt en order på en restproduktsilo till deras projekt för Mälarenergi. Layout siloutlastning Ø3500 Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95

Saxwerk tecknar avtal med Andritz Feed & Biofuel A/S.

2018-06-25T11:23:02+02:0014 januari, 2013|

Saxwerk har fått order på att leverera en komplett torrspånsilo med utmatningssystem. Silon har en volym på 500 m3, i leveranser ingår explosionsavlastare, nivåvakter och plattform. Utmatning sker med en glidram samt två utmatningsskruvar. Utmatning sker till en kvarn respektive ett transportsystem (utmatningskapacitet är 225 m3/h). Leveransen kommer att ske sommaren 2013 till Södra Cell, [...]

Saxwerk har tecknat avtal med Krüger, Veolia gällande leverans av fyra kompletta slamsilor med utmatning.

2018-06-25T11:24:20+02:0022 augusti, 2012|

Saxwerk har fått order på leverans av 2+2 kompletta silo med utmatningssytem för leverans i Norge. Leveransen kommer att ske 2013 resp. 2014. Leveransen omfattar komplett tillverkning, montering och drifttagning. Materialet att lagra och utmata är: torrslam från reningsverk. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 [...]

Ljusdals Energi har gett Saxwerk tilldelningsbeslut att leverera yttre bränslehanteringen till deras nya hetvattenpanna

2018-06-25T11:25:42+02:0020 augusti, 2012|

Leveransen består av två stångmatningsfickor på 2x125 m3, som matar en gemensam skraptransportör. Kapaciteten är 120 m3/h. Via ett grovsåll matas en skraptransportör som för bränslet till ett fördelningssystem bestående av tre reversibla skruvar. Skruvarna matar antingen befintligt lager eller de två pannfickorna. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, [...]

Bränslemottagningsficka till Rindi Syd AB i Tomelilla

2018-06-25T11:27:02+02:0017 juli, 2012|

Saxwerk har fått en order av Rindi Syd AB i Tomelilla att leverera deras nya bränsle mottagningsficka. Volymen i fickan är på totalt 385 m3, med en utmatningskapacitet på 20 m3/h. Utmatningsaggregatet typ stångmatare är utformat för att hantera bark, skogsflis, spån och salix. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Saxwerk har tecknat avtal med SCA Timber gällande leverans av siloutmatning för nya kutterspånsilo

2018-06-25T11:29:20+02:005 juli, 2012|

Saxwerk har fått order på att leverera ett nytt utmatningssytem samt silobotten till en befintlig silo. Silon har idag problem med utmatning och bryggbildningar. Leveransen kommer att ske 2012. Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att lagra och utmata är: Kutterspån från hyvleri. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Saxwerk har tecknat ytterligare en order med Swedspan i Hultsfred.

2018-06-25T11:33:52+02:0031 maj, 2012|

Saxwerk har tecknat ytterligare en order med Swedspan i Hultsfred, för leverans av transportörer efter deras fyra knivkvarnar. Saxwerk ska leverera en 1600 mm bred skraptransportör som ligger under kvarnarna. Efter skrapan är en 20 m hög bandelevator placerad som lyfter upp materialet till en befintlig bandtransportör. Maskinerna är designade för att klara en kapacitet [...]

Saxwerk får order om utmatningssystem av Alstom.

2018-06-25T11:32:33+02:0031 maj, 2012|

Saxwerk har fått order av Alstom om en leverans av ett utmatningssystem för restproduktsaska för Brista 2. Silon är på totalt 350 m3 och hanterar restprodukter från reningen av rökgaserna från det nya kraftvärmeverket. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Till toppen