Saxwerk har fått order på leverans av två kompletta silos med utmatningssystem och stänkskydd typ rörlig bälg. Leveransen är till Helsingborg, Öresundsverket.

Leverans, montage och igångkörning sker under början av 2019.
Material: Lagra och utmata torrslam från reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.