Rostsystem

Saxwerk samarbetar med Kablitz i Tyskland.

Saxwerk kan erbjuda roster från 10 m2 upp till 68 m2.

  • Samtliga stavar är bultade, vilket ger en tät rost på hela ytan.

  • Roster rörelsen är kontinuerlig och långsam, vilket ger en lugnförbrännig.

  • Respektive sektion har sin egen styrning, så förbränningen kan styras i respektive sektion.

  • Rostersidan är rörlig, vilket ger att expansionen tas upp kontinuerligt utan att påverka spelet mellan rosterstavarna.

  • Rostersidan är luftkyld av separata fläktar på bägge sidor.

  • Rosterlagren består av täckta valsar som kan ta upp stora laster.