Om Saxwerk

Produktområden

Våra ”fem ben” och leveransområden är följande:

Kompetens

Saxwerk har mer än 50 års erfarenhet av produktutveckling och maskin/turnkey leveranser. Med detta har Saxwerk en världsledande kompetens inom sina områden. Saxwerk har med sin långa verksamhet i branschen skaffat sig ett unikt kunnande och ett gott renome samt en enorm kontaktbas inom alla leveransområden. Med vår erfarenhet kommer Saxwerk att vara en av de ledande innovatörerna för lagrings- och transportsystem för svårhanterligt bulkmaterial samt bioenergianläggningar. Vi har erfarenhet och vana från att hantera stora projekt över hela världen, med denna bakgrund kommer vi att skapa vägledande projekt då det gäller teknik, funktion och tillförlitlighet. De nationella gränserna blir allt mer betydelselösa, och innovativa lösningar förutsätter ett världsomspännande know-how.

Strategi

Med den snabbt växande efterfrågan av utrustningar i miljösektorn och recycling (slamhantering, plast, rivningsvirke o.s.v.) samt pellets framställning kommer vår omsättning att öka för dessa anläggningar. De produkter vi använder är dels våra redan välkända och delvis nya produkter och system främst inom pellets industrin. Den globala önskan att minska på CO2 utsläpp kommer att ge pellets industrin/ tillverkning ett enormt uppsving.

För att kunna utnyttja och utöka vårt försäljningsnät, med representanter i en stor del av värden har vi idag ett samarbete med olika firmor med olika inriktningar. Dessa företag har en liknande struktur som övriga i gruppen. I dessa länder har vi börjat på rätt tidpunkt då miljöinvesteringar och recycling där har startats och en stor potential föreligger.

Ett världsomfattande samarbete är för oss inget självändamål. Vi är övertygade, att optimala lösningar endast kan erbjudas med gemensam erfarenhet, utveckling och rutiner från hela världen.

Kompetens och kreativitet inom Saxwerk är några ledord samt att personal samlas under ett tak och att individuella resultat kan omsättas till praktik. Denna inriktning förstärker Saxwerks position på världsmarknaden inom transport- och lagringsteknik samt förbränningsteknik för biobränslen. Vår breda teknologiska bas garanterar också i framtiden den modernaste tekniken från enskilda produkter till kompletta anläggningar.

Produkter för framtiden

Saxwerk levererar dagens/morgondagens miljöprodukter inom bioenergi och recycling. Ett gemensamt ord för vår verksamhet är: Cleantech. Hela världen siktar idag på att reducera sina fossila behov (olja, kol mm) och få ner CO2 utsläppen. Detta i övrigt med ett stort miljötänkande. Våra produkter passar bra in i framtidens miljöinvesteringar.

Världen är vår marknad

Basen finns i Sverige men Saxwerk kommer att leverera över hela världen. Våra kunder är främst industriföretag, kommuner och bioenergikombinat.

Stort som smått

Saxwerk levererar allt från en enskild maskin till turn-key-anläggningar inom våra fem områden. Produktutveckling sker kontinuerligt och är baserat på lång erfarenhet i kombination med det allra senaste inom teknik och leveransuppföljningar.