Pelletsanläggningar

Saxwerk har över 50 års erfarenhet från projektering och leveranser till spånskiveindustrin och pelletstillverkning.

  • Hantering och lagring, våta sidan

  • Hantering och lagring, torra sidan

  • Dosering och grovsållning

  • Energianläggningar (heta gaser, ånga och varmvatten)

  • Projektering

Produktlista:

Pelletsanläggningar

ROTORER »
» Hydraulrotorer

SKRUVTRANSPORTÖR »
» Transportskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar

ELEVATORER »
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

SKRAPTRANSPORTÖRER »
» Skraptransportörer, dubbelkedja
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

ENERGIANLÄGGNINGAR »

STOFTBEFUKTARE »
» Stoftbefuktare med specialgängor

GLIDRAMAR »
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SILOS »
» Runda silos

STÅNGMATARE »
» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor

DOSERBOXAR »
» Doserboxar, standard material
» Doserboxar, svårhanterligt material
» Skruvdoserare

CELLMATARE »
» Cellmatare, standard
» Cellmatare, förstärkta
» Cellmatare, rostfria

SÅLLSYSTEM »
» Grovsåll