Saxwerk har fått order på att leverera ett nytt utmatningssytem samt silobotten till en befintlig silo. Silon har idag problem med utmatning och bryggbildningar.

Leveransen kommer att ske 2012. Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering.

Materialet att lagra och utmata är: Kutterspån från hyvleri.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth, telefon: +46 8-500 666 99.