Saxwerk har fått order på att leverera två mottagningsfickor med utmatningssystem till Laxå Pellets Utmatning sker med stångmatare ock kännarskruv. Leveransen sker hösten 2019.

Leveransen omfattar komplett design och tillverkning. Materialet att mata ut är Kutterspån och Torrflis.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.