Saxwerk har fått i uppdrag att leverera utmatningssystem för nybyggnation av en fiberplattanläggning i Litauen.

Saxwerks leverans omfattar runda silor och rektangulära markfickor samt en våtasketransportör. De runda silorna kommer att utformas med en diameter på 6,0 m – 7,0 m och upp till 10,5 m fyllningshöjd. Saxwerk glidramar och hydrauliska rotorer används för att tömma bulkmaterialet.

Det hydrauliskt manövrerade stångmataren kan köras över med hjullastare och tömma upp till 250 m³/h material.

Stångmatare:

Bulkmaterial: Våtflis / Återvunnen träflis
Utmatningskapacitet: 100m³/h
Volym: 500m³ / 180m³

Runda silor:

Bulkmaterial: Våtflis / Återvunnen träflis
Utmatningskapacitet: 20 – 510m³/h
Volym: 150 – 300m³

Fabriken kommer producera upp till 300 000 m³ träskivor per år.

Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2022.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.