Produkter

LAGRING OCH UTMATNING, RUNDA SILOR:

ROTORER  »
» Hydraulrotorer

GLIDRAMAR »
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SKRUVTRANSPORTÖRER »
» Matarskruvar

SILOS »
» Runda silos

ELEMENT-TEC SILOS »
Element-Tec Silos

RÖRLIGT BÄLGSYSTEM »
» Rörligt bälgsystem

LAGRING OCH UTMATNING, REKTANG. SILOR/FICKOR:

STÅNGMATARE »
» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor

DOSERBOXAR »
» Doserboxar, standard material
» Doserboxar, svårhant. matrial
» Skruvdoserare
» Skruvfickor

LUFTSLUSSAR:

CELLMATARE »
» Cellmatare, standard
» Cellmatare, förstärkta
» Cellmatare, rostfria

TRANSPORTSYSTEM:

SKRAPTRANSPORTÖRER »
» Skraptransp. dubbelkedja
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

SKRUVTRANSPORTÖRER »
» Transportskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar

ELEVATORER »
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

VÅTASKETRANSPORTÖR »

ROSTSYSTEM:

SÅLLSYSTEM:

SÅLLSYSTEM »
» Grovsåll

ENERGI- ANLÄGGNINGAR OCH INMATNINGAR:

ENERGIANLÄGGNINGAR »
» Rostersystem
» Inmatningar
» Styrsystem

STOFTBEFUKTARE:

STOFTBEFUKTARE »
» Stoftbefuktare, specialgängor