Saxwerk har fått order på att leverera en komplett torrspånsilo med utmatningssystem. Silon har en volym på 500 m3, i leveranser ingår explosionsavlastare, nivåvakter och plattform.

Utmatning sker med en glidram samt två utmatningsskruvar. Utmatning sker till en kvarn respektive ett transportsystem (utmatningskapacitet är 225 m3/h).

  • Leveransen kommer att ske sommaren 2013 till Södra Cell, Värö.
  • Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering.
  • Materialet att lagra och utmata är torrspån.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.