Hydraulrotorer

  • Rotorarmarnas arbetstryck inställes utanför silon och kan anpassas för skilda material.

  • Armar återgår i viloläge när dom ej behövs – låg energiåtgång.

  • Alla rörliga delar är mycket robusta – på armarna finns inga hakar som kan lossna och följa med det utmatade materialet.

  • Låg effekt=låg kraft=lågt slitage=lite underhåll.

  • Plan botten ger ekonomisk konstruktion med effektiv volym.

Användningsområde

Saxwerk original hydraulrotor är avsedd för runda silor upp till Ø 7000 mm. Design och utformning varierar beroende på material, diameter och utmatningskapacitet.

Funktion

Rotationsrörelsen åstakommes med mekanisk drivanordning och varvtalet är ca 0,5 – 3,0 rpm. Rotorns grävarmar är under starfasen utan tryck för att hålla startmomentet så långt som möjligt. Efter ca. 20-30 sek. från start kopplas hydraulaggregatet in och med hjälp av en tryckbegränsningsventil inställes arbetstrycket normalt på ca 30 – 50 bar. Rotorarmarna gräver sig då ut genom siloinnehållet i riktning mot siloväggen och det uppluckrade materialet nedmakas genom ett fallschakt till efterföljande skruv. Blir motståndet för grävarmarna större än det inställda arbetstrycket, viker dessa undan med hjälp av tryckbegränsningsventilen. När arbetstrycket blivit normalt gräver sig armarna åter utåt.

Designmöjligheter

Saxwerk original hydraulrotor kan byggas in i silo från diameter 1 500 till 8 000 mm.

Hydraulrotorn kan även anpassas till olika diametrar för inbyggnad i befintliga silor mm. Detta för att tex. övervinna befintliga problem som tex. Bryggbildningar i silor.

Silo kan vara av stål, betong eller tex. plast.