Leverans av en silo för avloppsslam till reningsverket Gütersloh-Putzhagen, Tyskland

Staden Gütersloh (Tyskland) har gett Saxwerk i uppdrag att bygga och leverera en komplett silo för mellanlagring och lastning av stabiliserat och avvattnat avloppsslam. Den nya silon kommer att ersätta det befintliga transportsystemet med utlastning i flera öppna avfallsbehållare.

Avloppsslamsilon kommer att utformas som en silo för lastning med lastbil och har en volym på 100 m³. Silotömningen på lastbilar sker med hjälp av Saxwerks tömningssystem, t.ex. glidram och skruvtransportör.

Avloppsslamsilon fylls med en progressiv kavitetspump från tillverkaren SEEPEX, som också ingår i leveransen.

Leverans och installation av Saxwerk kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2023.

Bulk material: Avvattnat avloppsslam 25 % DS
Utmatningskapacitet: 100 m³/timme
Diameter: 4 000 mm
Silohöjd: 8 000 mm

Saxwerk silos för lastning av lastbilar

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Mr Felix Otte, Felix.Otte@saxwerk.de +49 (0)5194 418090-16