Saxwerk i konsortie med VEÅ ska bygga en 8 MW panncentral för Arla i Visby.

Panncentralen består av en 1000 m3 tippficka, en biobränsleeldad ugn, samt en 40 bar ångpanna. Panncentralen kommer även ha två kombipannor i reserv. Avtalet är med Brogas som är energileverantör till Arla.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95