Saxwerk har fått förtroendet att leverera mellanlagringsfickan för avfall till Nybro Värmecentrals nya kraftvärmeverk. 

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.