Saxwerk har fått order på att leverera en lagringssilo med utmatningssystem till Silva Green Fuels nya fabrik.
Silon har en volym på 94 m3.

  • Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv.
  • Leveransen kommer att ske hösten 2020.
  • Materialet att lagra och utmata är träflis och spån.

Mer information om denna artikel?

Om du önskar mer information om denna artikel, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.