Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Grödaland Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017.

Materialet att lagra och utmata är torrslam från en bioförgasningsanläggning.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.