Saxwerk har tecknat avtal för konstruktion och leverans av fyra st stångmatare för träflis på 600 m3 volym vardera.

Leveransen är planerad till september 2017.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.