Ask och slagghantering

  • Asksilos från ca 50 m3 upp till 1000 m3

  • Skruvfickor för aska.

  • Utmatningssystem för aska.

  • Befuktning av askan.

  • Container system.

  • Våtskrapor

  • Kedjeelevator för aska.

Asksilos från 50 m3 upp till 1000 m3

Asksilon byggs upp med en standard silobotten. I botten är en glidram placerad och utmatningsskruv. Vid mindre volymer byggs en siloöverdel med samma diameter som botten.

För större volymer byggs en kona över silobotten. Över konan placeras sedan huvudsilon.

Skruvfickor för aska:

Ett mindre behållare byggs över en matarskruv. Volymen regleras med nivåvakter.

Utmatningssystem för flygaska:

Silobotten med glidram och matarskruv.

Befuktning av flygaska:

Se Stoftbefuktare.

Containersystem:

Saxwerk bygger skräddarsydda containers för lagring av torr flygaska.

Våtskrapor under förbränningsanläggningar:

Under ugnar placeras en våtskrapa för att ta hand om rostgenomfall, samt aska och slagg efter rost.

Produktlista:

Ask och slagghantering

ROTORER »
» Hydraulrotorer

SKRUVTRANSPORTÖR  »
» Transportskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar

ELEVATORER »
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

SKRAPTRANSPORTÖRER »
» Skraptransportörer, dubbelkedja
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

STOFTBEFUKTARE »
» Stoftbefuktare med specialgängor

GLIDRAMAR »
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SILOS »
» Runda silos

STÅNGMATARE »
» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor