Saxwerk levererar utmatningssystem till Frankrike bestående av en hydrauliskt driven glidram och två utmatningsskruvar.

Silovolym: 96 m³
Bulkmaterial: Avvattnat avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk, 30% DS
Bulkdensitet: 1000 – 1300 kg / m³
Utmatningskapacitet: 70 m³ / h

Leveransen sker i september 2020.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11