Saxwerk har levererat en våtasktransportör. Leverans, montering och drifttagning juni 2017.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.