Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Biokraft Skogn i Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017.

Materialet att lagra och utmata är industrislam.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Olof Eriksson, telefon: +46 8-500 666 91.