Glidramar

  • Kundanpassad

  • Materialanpassad

  • Effektiv, enkel och robust design.

  • Låg energiförbrukning.

  • Lågt underhållskostnad.

  • Plan botten ger ekonomisk konstruktion med effektiv volym.

Användningsområde

Saxwerk original glidram finns i 3 standardutförande:

  • Trä och andra bulkmaterial.
  • Slam (kommunalt, fiber och bioslam)
  • Aska

Utöver dessa finns anpassade special designer för alla typer av material och diametrar.

Funktion

Glidramen arbetar över hela silobotten. Det undre materialskiktet matas ut först d v s först in – först ut! Med en eller flera utmatningsöppningar i silobotten, från vägg till vägg, utnyttjas materialets självraseffekt. Siloutmatningen har inga andra rörliga delar än den fram – och återgående glidramen, således inga direkta förslitningsdelar eller maskinelement som kan lossna och skada efterföljande maskiner. Underhållsarbeten t ex byte av packningar i hydraulcylinder, kan utföras även då silon är helt fylld , tack vare åtkomligheten utifrån.

Designmöjligheter

Saxwerk original glidram kan byggas in i silo från diameter 2 000 till 10 000 mm. Glidramen kan även anpassas till olika diametrar för inbyggnad i befintliga silor mm. Detta för att t ex övervinna befintliga problem som t ex Bryggbildningar i silor. Silo kan vara av stål, betong eller t ex plast.

Glidramar - Trä