Saxwerk har fått beställning att leverera ett komplett utmatningssystem för en ny spånskivanläggning i Ryssland. Anläggningen kommer att producera upp till 500 000 m³ spånskivor per år.

Saxwerks ska leverera åtta runda silor och två rektangulära bunkrar. De runda silorna är konstruerade med en diameter på 5 500 – 6 000 mm och med en fyllningshöjd upp till 12 500 mm. 300 m³ material kan lagras i silorna samt matas in i processen.

Varje stångmatare kan transportera upp till 250 m³/timme våt träflis till utmatningsskruvarna. Den totala lagringsvolymen för de rörliga markfickorna är ca. 1400m³.

För de runda silorna används glidramar och hydrauliska rotorer med en utmatningskapacitet på upp till 520 m³/timme.

Installationen är planerad till början av 2022.

Stångmatare:

Bulkmaterial: Våt träflis
Utmatningskapacitet: 500m³/tim
Volym: 1 400 m³

Runda silor:

Bulkmaterial: Träflis, plattflis, torrflis, sågspån, damm, mellanlagersflis, toppskiktspån, överdimensionerade flis
Utmatningskapacitet 20-510 m³/timme
Volym: 150-300 m³

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.