Saxwerk har fått order av Alstom om en leverans av ett utmatningssystem för restproduktsaska för Brista 2. Silon är på totalt 350 m3 och hanterar restprodukter från reningen av rökgaserna från det nya kraftvärmeverket.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.