Reservdelar

När det gäller säkerhetsfrågor och driftsäkerhet på utrustning är inget lika bra som original tillverkade reservdelar.

Vi känner vår utrustning och vad som är bäst för levererad utrustning. Original reservdelar är en bra garanti för funktion och säkerställer en hög tillgänglighet över en längre tid.

Vi kan även rekommendera och föreslå eventuella justeringar beroende på nya driftförhållanden och förutsättningar.

Vi har en mycket bra dokumentation över våra levererade anläggningar, detta borgar för ett snabbt och bra svar då det gäller reservdelar och service.

Rörlig Rost typ Kablitz

Saxwerk är representanter för Kablitz i Skandinavien.

Om ni behöver reservdelar eller service på er Kablitz rost skall ni vända er till Saxwerk AB.

Kontakter:

Silos och materialhantering

Roster och Energianläggningar

Cellmatare