Saxwerk har fått order på leverans av en mottagningsficka för externslam som först skall torkas och därefter förbrännas i en energianläggning.

Systemet består av 1 st mottagningsficka med Saxwerk’s original stångmatning och utmatningsskruv.

Leveransen är till Swedish Exergy AB.

Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2021.

Materialet att lagra och utmata är torrslam från industri och VA reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Landberg, phone: +46 8-500 666 93.