Saxwerk kommer under 2016 leverera 4 askutmatningssystem till Götaverken Miljös anläggningar i Margam, Templebourough och Dunbar. 

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.