Våtskrapa

  • Enkel och robust konstruktion.

  • Servicevänlig med låga underhållskostnader.

  • Slitbotten 6 mm Hardox.

  • Ej genomgående axlar, brythjul i böj.

  • Driftsäker vattenreglering.

  • 30 års erfarenhet av konstruktionen med 70 leveranser.

  • Låga energikostnader.

Användningsområde:

Saxwerk våtskrapehanteringssystem är lämplig för transport av aska och slagg. Våtskrapan uppfyller de högsta kraven på prestanda och tillgänglighet. Våra system är individuellt utformade för att möta era behov.