Medarbetare

   SVERIGE

Tomas Wendt

Bioenergianläggning och askhantering

Telefon: +46 8-500 666 95
Mobil: +46 70-636 66 95
E-post: wendt@saxwerk.se

Magnus Spjuth Adelörn

Slam- och materialhantering

Telefon: +46 8-500 666 99
Mobil: +46 70-633 56 99
E-post: spjuth@saxwerk.se

Magnus Landberg

Slam- och materialhantering

Telefon: +46 8-500 666 93
Mobil: +46 70-636 66 31
E-post: landberg@saxwerk.se

Olof Eriksson

Konstruktion och cellmatare

Telefon: +46 8-500 666 91
Mobil: +46 70-666 57 02
E-post: eriksson@saxwerk.se

Anders Anton Larsson

Intrimmare och idriftsättare

Telefon: +46 8-500 666 96
Mobil: +46 70-630 79 96
E-post: anton@saxwerk.se

Anton Salkert

Konstruktion

Mobil: +46 70 845 02 20
E-post: anton.salkert@saxwerk.se

Ekonomi

   TYSKLAND

Christoph Groffmann

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-10
E-mail: christoph.groffmann@saxwerk.de

Nikolas Groffmann

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-11
E-mail: nikolas.groffmann@saxwerk.de

Mahmoud Helal

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-13
Email: Mahmoud.Helal@saxwerk.de

Rico Haas

Germany

Phone: +49 (0)5194-418090-12
E-mail: Rico.Haas@saxwerk.de

Florian Gebers

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-15
E-mail: Florian.Gebers@saxwerk.de

Felix Otte

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-16
E-mail: Felix.Otte@saxwerk.de

Bjarne Gördes

Germany

Phone: +49 (0)5194 418090-1
E-mail: Bjarne.Goerdes@saxwerk.de