Saxwerk har fått order på att leverera två filterbottnar med utmatningssystem till Solör Bioenergi Jessheims nya fjärrvärmecentral. Utmatning sker med en glidram och en utmatningsskruv till en efterföljande fördelningsskruv. Leveransen sker hösten 2019.

Leveransen omfattar komplett design och tillverkning. Materialet att mata ut är trädamm.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.