Saxwerk har tecknat avtal med Siljan Timber om en ny biobränsleeldad energianläggning för deras virkes torkar, samt energi till fjärrvärmenätet i Mora.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.