Skraptransportörer

 • Robust, driftsäker och dammtät.

 • Standard SMS kedjor

 • Lång erfarenhet av olika material.

 • Effektiv, enkel och robust konstruktion.

 • Låg effektförbrukning.

 • Låg underhållskostnad.

 • Låg fyllnadsgrad samt låga hastigheter.

Användningsområde

Saxwerks skraptransportörer är lämpliga för transport av sönderdelat material såsom flis, bark, torv, pellets, briketter, kol och aska. För aska med hög temperatur finns även speciella s.k. våtskrapetransportörer. Saxwerk har lång erfarenhet av lagring och siloutmatning samt dosering och transport av bulkmaterial. Våra kedjetransportörer är konstruerade och tillverkade för att motsvara högt ställda krav på funktion och tillgänglighet.

Funktion

Saxwerks skraptransportörer har bla:

 • Bultad skrapbotten med om så önskar slitmaterial.
 • Kedjan upplagd på utbytbara lågfriktionslister.
 • Bultade, ledade medbringare.
 • Nedsänkt tråg för materialtransport; ringa material i beröring med kedjan.
 • Olika byggformer; stor anpassbarhet.
 • Böjar med fjädrande brythjul.
 • Fjädrande automatisk kedjesträckning
 • Blockeringsskydd och indikering vid fastkörning.
 • Vid behov inmatning mellan under- och överpart
 • Låg bygghöjd – enkel inbyggnad.
 • Spel mellan medbringare och botten – lågt slitage.
 • Varvtalsvakt och överfyllnadsskydd.
 • Vändsektionen är utrustad med radieplåt.


Designmöjligheter

Saxwerks skraptransportörer finns för kapaciteter upp till
450 m3/h som standard. Typerna är L, LB och HBL. Standard dimensioner är:

SCS 600  |  SC 800  |  SC 1000  |  SC 1200  |  SC 1600  |  SC 2000

Ett urval av våra skraptransportörer

 • Skraptransportör, dubbelkedja standard
 • Skraptransportör, dubbelkedja special
 • Våtskrapetransportör
Glidramar - Trä