Rörligt bälgsystem

Saxwerks stänkskydd mot slam

Nu är problemet med slamstänk vid urladdning till lastbil löst. Saxwerk har utvecklat en automatisk anti-stänkanordning. Vi kallar det Rörligt bälgsystem.