Saxwerk historia

2016 Christoffer Groffmann ny Managing Director och delägare i Saxwerk GmbH.
2014 Saxwerk GmbH grundas.
2014 Saxwerk Fastighets AB grundas och förvärv av fastighet 1:72 (kontor med tomt) genomförs.
2013 Saxwerk Holding AB grundas.
2012 Magnus Landberg och Olof Eriksson anställs och blir delägare i Saxwerk AB.
2011 Magnus Spjuth Adelörn och Tomas Wendt grundar Saxwerk AB.
2009 Saxlund Holdings aktier köps av Opcon AB.
2002 Magnus Spjuth Adelörn och Tomas Wendt övertar ledningen för Saxlund International AB.
1994 Saxlund Holding AB grundas. (Holding ägde Saxlund Gmbh 75 %, Saxlund Ltd 45 %, Saxlund Corp. 45 %, Saxlund AB 100 %, Pemm AB 100%).
1993 Tomas Wendt anställs vid Saxlund AB.
1984 Magnus Spjuth Adelörn anställs vid Saxlund AB.
1977 Saxlund AB blir delägare i Saxlund GmbH, Tyskland.
1958-60 Ingenjörsfirma Saxlund & Co AB började sina aktiviteter 1958, och registrerades som Aktiebolag 1960.
1954-58 Roland Spjuth började ett samarbete med Oddmund Saxlund Norge i mitten av 1950- talet, då de 2 första anläggningarna från Oddmund Saxlund levererades till Sverige.