Halmstads Energi har beställt en stoftbefuktare efter deras elfilter för panna 4. Leveransen består av en skruvficka som matar askan till en stoftbefukatare.
Den befuktade askan läggs i en öppen betong bunker. För att få en bra fyllnad är en utjämningsskrapa placerad över fickan.

Leveransen är komplett med serviceplan, montage och driftsättning.

Mer information om denna artikel?

Om du har några frågor om denna artikel, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.