Saxwerk levererar utmatningssystem för nio runda silor och fyra rektangulära bunkrar. Stångmatarstegarna som är anordnade i bunken förmedlar varje 250 m³/h vått träflis i utmatningsskruvarna. Den totala förvaringsvolymen är ca. 3000 m³.

Glidramar eller hydrauliska rotorer används för de runda silonerna, med en utsläppskapacitet på upp till 520 m³/h.

Hela anläggningen kommer bli Europas modernaste spånskivsproduktionsanläggning och kommer att träda i drift år 2020.

Stångmatare:

Bulkmaterial: Våt träflis
Utmatningskapacitet: 850 m³/h
Volym: 3 000 m³


Runda silos:

Bulkmaterial: Våt träflis, torr träflis, våta flingor, torra flingor, sågdamm, sanddamm
Utmatningskapacitet: 20 -520 m³/h
Volym: 150 – 500 m³

Leverans sker i augusti 2019.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-10