Saxwerk har fått order på att leverera en råvarusilo med utmatningssystem till Kährs nya pelletsfabrik. Silon har en volym på 650 m3.

Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv.

Leveransen kommer att ske sommaren 2018 till AB Gustaf Kähr / Nybro.
Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att lagra och utmata är torrspån.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.