Saxwerk levererar tre utmatningssystem för våtaska till tre förbränningsanläggningar.

Leveranserna kommer att ske i januari, mars och maj 2020.

Mer information om denna artikel?

Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11.