Saxwerk levererar och monterar en mottagningsficka för avvattnat slam.

Leveransen består av en mottagningsficka av betong med hydrauliskt manövrerad klaff med stångmatningsladdare och en utmatningsskruv.

Leverans, installation och driftsättning sker i april 2021.

Slammet är avvattnat (DS = 15-35%) från olika avloppsreningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.