Silos

Beskrivning, Standard

Silomanteln består av plåtelement, vilka formas och färdigställs i verkstaden för transport och montage. Metoden innebär tidvinst i samband med montage.

En annan fördel med denna speciella konstruktion är den ringa transportvolymen. Detta tack vare mantelsegmentens goda stapelmöjligheter.

Silomontaget underlättas också av att elementen är försedda med hål för montagebult. Detta håller silon fixerad medan segmenten svetsas tätt på utsidan.

Alternativt monteras silon med bult varvid svetsning utgår och ersättes med tätningslister mellan de olika enheterna.

 

Leveransomfattning, Standard

Mantel
Silostorleken avgör antalet mantelsegment. Dessa levereras i hel eller delad längd beroende på silons höjd. Redan på verkstad inmonteras de standardtillbehören, som ingår.

Tak
Taket, i två eller flera delar, tillverkas som standard med inloppsstos och manlucka samt förses i periferin med fotplåtar för t ex cyklonstativ.

Silounderrede
Två standardutförande, betecknande M och P, finns för silons underrede. Vid M är manteln neddragen till betongplattan och bildar då ett skyddande rum under silon. Vid P ställs silon på pelare.

Silobotten, av plåt, förstärks med balk och förses med anslutningsbalkar för utmatningsaggregat. Beroende på silostorleken och anpassning till respektive utmatningssystem, är bottenplåten som standard placerad 2–3 m över fundament.

Slamsilo typ P

Slamsilo typ P