Saxwerk har nu färdigställt installationen av en 100 m3 slamsilo för Sandvikens Reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.