Materialhantering

  • Hantering och förvaring av vått material

  • Hantering och förvaring av torrt material

  • Dosering och siktning

Kompletta mottagningsfickor/markfickor och doserfickor med utmatningssystem.

Utmatningssystem: Stångmatningssystem

Kompletta silosystem med utmatningssystem.

Utmatningssystem: Glidramar och Rotorer

Kompletta transportsystem och turn key lösningar.

Maskiner: Skruvar, elevatorer, skraptransportörer, grovsåll.

Bulkmaterial

Produktlista:

Materialhantering

ROTORER »
» Hydraulrotorer

SKRUVTRANSPORTÖR
» Transportskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar

ELEVATORER
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

SKRAPTRANSPORTÖRER  »
» Skraptransportörer, dubbelkedja
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

GLIDRAMAR »
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SILOS »
» Runda silos

STÅNGMATARE »
» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor

DOSERINGSBOXAR »
» Doserboxar, standard material
» Doserboxar, svårhanterligt material
» Skruvdoserboxar
» Skruvdoserare

CELLMATARE »
» Cellmatare, standard
» Cellmatare, förstärkta
» Cellmatare, rostfria

SÅLLSYSTEM »
» Grovsåll