Elevatorer

  • Kundanpassad

  • Stor driftsäkerhet.

  • Materialanpassad med rörlig och fast grävbotten.

  • Effektiv, enkel och robust konstruktion.

  • Låg effektförbrukning.

  • Låg underhållskostnad.

  • Stor lyftkapacitet på liten area med låg effektförbrukning.

  • Små fotavtryck behövs.

Användningsområde

Elevatorn är en perfekt transportör för att förflytta/lyfta diverse bulkmaterial högt på liten yta. Elevatorn bör ha en viss typ av dosering innan inlopp.

Funktion

Elevatorn levereras komplett inklusive drift i alternativa utförande med backspärr och snedgångsvakt. Gummiremmen är av specialtyp avsedd för elevatorer. Täckplatta och antal inlägg i bandet bestäms av driftförhållanden. Elevatorskoporna fastskruvas med specialbult.

Nedre delen av transportören utgörs av en grävbotten vilken kan utföras fjädrande eller fast. Elevatorbandets vändskivor tillverkas kupande för remmens styrning och bekläs med gummi. Undre skivan är av pinntyp och därigenom självrensande.

Elevatorhöljet är försett med erforderliga inspektions- och rensluckor. Fristående elevatorer förses med lejdare samt manöverplattform vid elevatortoppen.

Designmöjligheter

Saxwerk bandelevator finns i standardutförande för kapaciteter från 15 – 400 m3/h. Elevatorns ytterhölje, som är självbärande, tillverkas av plåt med knäckta hörn och stagas med VKR-profiler.

Saxwerk har även kedje elevatorer typ CE 5, CE 10.

Modell: Kapacitet: Trumma
BE 15 15 m3/h 900 x 450
BE 35 35 m3/h 1100 x 550
BE 75 75 m3/h 1250 x 650
BE 125 125 m3/h 1380 x 750
BE 200 200 m3/h 1500 x 850
BE 300 300 m3/h 1900 x 1000
BE 400 400 m3/h 1950 x 1450
CE 5 5 m3/h 300 x 1000
CE 10 10 m3/h 400 x 1000