Saxwerk levererar åtta runda silo-utmatningssystem (glidram och hydraulisk rotor) till en ny spånskivanläggning i Japan. Anläggningen är designad för återvunnet trä.


RUNDA SILOR:

  • Bulkmaterial: Återvunnen träflis, våtflis, torrflis, ytspån, mittspån och damm.
  • Utmatningskapacitet: 42 – 540 m³ / h
  • Volym: 150/300 m³

Leveransen kommer att ske i maj 2020

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet vänligen kontakta Nikolas Groffmann, telefon: +49 (0)5194 418090-11