Leveransen består av två stångmatningsfickor på 2×125 m3, som matar en gemensam skraptransportör. Kapaciteten är 120 m3/h.
Via ett grovsåll matas en skraptransportör som för bränslet till ett fördelningssystem bestående av tre reversibla skruvar.
Skruvarna matar antingen befintligt lager eller de två pannfickorna.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.