Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Dösebacka reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under hösten 2017. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning.

Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.