Saxwerk har fått order på leverans av 2+2 kompletta silo med utmatningssytem för leverans i Norge. Leveransen kommer att ske 2013 resp. 2014.

Leveransen omfattar komplett tillverkning, montering och drifttagning.
Materialet att lagra och utmata är: torrslam från reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99