Saxwerk levererar en silo för träflis med glidramsutmatningssystem och 4 utmatningsskruvar till Polen.

Silo

Material Torr träflis
Utmatningskapacitet: 520 m³/timme
Diameter: 5000 mm

Leverans sker under Juli 2021.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.