Stångmatare

  • Kundanpassad

  • Materialanpassad

  • Effektiv, enkel och robust konstruktion.

  • Låg effektförbrukning.

  • Låg underhållskostnad.

  • Olika design för olika material.

  • Mottagningsfickor, för till exempel kommunalt slam, kan lätt tillverkas.

Användningsområde

Den robusta stångmataren är speciellt lämpad för tunga-våta-och svårhanterliga ”icke självflytande” material.
Leveransområden är doserfickor, mottagningsfickor, lagersilor och stacklager.

Utöver dessa finns anpassade special designer för alla typer av material och fickor (tex. Plast, sopor och däck).

Funktion

Stångmataren drivs av ett hydraulsystem som driver ett antal stegelement.

Stångmatningen kan fås med cylindrarna monterade på endera sidan, dock utnyttjas alltid den större cylinderarean. Designen är alltid med grind- och kännarskruvsarrangemang vid utmatningsdelen, detta för att säkerställa en bra funktion och en säker utmatning.

Efterliggande maskin kan exempelvis vara en skruvtransportör, skraptransportör eller en bandtransportör.

Designmöjligheter

Saxwerk original stångmatare kan byggas in i fickor/silor med längd upp till 20 000 mm. Det finns ingen max bredd då antal stegarna är obegränsat.

Ombyggnad med placering av nya stegar i befintlig silo är normalt inget hinder. Ombyggnader kan göras för att tex. förhindra bryggbildningar, optimera utmatning och dosering mm.

Silor kan vara tillverkade av betong, plåt, plast eller träväggar.