Saxwerk levererar utmatningssystem för en produktionsanläggning för risstråfiberskivor (MDF) i Egypten. De fyra cirkulära silorna för slipdamm, sågspån, fibrer och hackat halm kommer att levereras med hydraulisk rotor och utmatningsskruvar.

Bulkmaterial: Slipdamm, sågspån, fibrer, halm
Urladdningskapacitet: 10-60 m³/timme
Silodiameter: 6 000 mm
Volym: 200 m³

Leverans sker i november 2020

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.